Redningstjenesten, satt på nasjonal dagsorden.

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 03.04.2014

/media/48540/stortinget.jpg
Venstres leder, Trine Skei Grande, fremmet interpellasjon på stortinget om redningstjenesten i Norge og rammevilkårene for de frivillige redningsorganisasjonene. Dette ble gjort tirsdag 1. april.

Det ble en meget god debatt på Stortinget om de frivilliges rammevilkår. De frivillige redningsorganisasjonene er en bærebjelke i den norske redningstjenesten. Alle partier fremmet lovord om de frivillige redningsorganisasjonene. Statsministeren var tydelig på at regjeringen skal følge opp med rammebetingelser og tett dialog med frivillige redningsorganisasjoner.