Redningstjenesten- søk- og redningsutgifter

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 16.11.2011

/media/48575/2006_03_leirvassbu_audi-025.jpg
<p>Justisdepartementet fastsatte ved rundskriv 17

Justisdepartementet fastsatte ved rundskriv 17.08.2007 (G-06/2007) retningslinjer for refusjon av ugifter som påløper i forbindelse med redningsaksjoner. Departementet har nå revidert dette og rundskriv G-04/2011 erstatter det ovennenvte rundskriv.

Rundskriv G-04/2011

De justerte satsene gjelder fra 15.04.2011.