Referat fra ekstraordinært Hovedstyremøte 12.09.19

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 13.09.2019

/media/48602/forside-03-foto_trude-hell.jpg
I forbindelse med situasjonen rundt den uavklarte hundesykdommen har NRHs Hovedstyre kommet frem til følgende:

Møtet ble avholdt torsdag 12.9.19, med NRHs Hovedstyre og representanter fra FTU, NBU og adminstrasjonen.


Saksnr.:/Sak

69/19: Avvikling av prøver og beredskap etter 31.12.19:

For at antall hunder i beredskap ikke skal synke dramatisk etter 31.12 må NRH gjøre noen tiltak. Mattilsynet anbefaler at man minsker kontakten mellom hunder. Så lenge vi ikke vet hvordan denne sykdommen smitter, kan det være en risiko å avholde prøver, spesielt runderinger mtp. avføring. Det er et poeng å avlyse prøver over hele landet, slik at vi unngår at hundeekvipasjer kjører ut av eget distrikt for å ta prøvene.

Styrets vedtak:
1. Alle godkjente ekvipasjer som skal regodkjenne i høst får utsatt fristen til 1. juli 2020. De blir da stående på beredskapslista, slik at beredskapen opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.
2. Alle som har bestått ukas arbeid A i år og som står igjen med en eller to søksprøver får utsettelse til 1. juli 2020. De kommer ikke på tjenestelista før prøver er avlagt.
3. Hvis situasjonen bedrer seg, slik at prøver igjen kan avholdes i høst, SKAL førstegangs-godkjenninger prioriteres.

Godkjennings-sesongen 2019 blir forlenget med 6 måneder. Eks: Prøver / konteprøver som skulle vært tatt før 31.12.19, forlenges til 01.07.2020. Varighet godkjenning til 31.12.2021.

70/19: Avvikling av samlinger:

Siden Mattilsynet anbefaler at man minsker kontakten mellom hunder ser NRH at det er vanskelig å avholde samlinger. NKK har også stoppet alle arrangementer over hele landet.

Styrets vedtak: 
Ingen arrangementer i NRH-regi avholdes så lenge myndighetene kommer med de anbefalingene de gjør nå.
NRH kommer ut med fortløpende vurderinger, basert på myndighetenes anbefalinger. NRH vil komme med informasjon minst en gang per uke, frem til situasjonen er avklart.
Distrikt som har planlagt samlinger må vurdere tidspunkt for avlysning, slik at påmeldte blir gjort kjent med avlysningen og at dette ikke medfører unødige kostnader.


71/19: HK katastrofe 2019:

Hovedkurset arrangeres i uke 40. Innkvartering er i Vestby, men øvingsområdene er fordelt rundt om i Østfold.
Det er deltakere fra store deler av landet, samt fire hundeekvipasjer fra utlandet (to fra Kroatia og to fra Malta).

Kursledelsens vurdering:
HOVEDKURS KATASTROFE
 Kursledelsen har gått gjennom det som er gjort av avtaler og slik situasjonen er nå så bør alle bestillinger mtp Telt/overnatting/mat kanselleres 14 dager før kurset. Det vil si at før kl 12:00 den 16 september må kursledelsen ha beskjed.

PRØVE KATASTROFE 01.10.19
Kursledelsen mener avgjørelse om avholdelse av denne prøven kan avvente til onsdag 25. september før kl 12:00. Det er mange tilreisende fra resten av landet (Tromsø/Evje/Årdal) til denne prøven, og disse vil få beskjed om denne tidsfristen, og ha mulighet til å melde seg av prøven.

Styrets vedtak:
Hvis situasjonen ikke er avklart, bør dette avlyses. Hovedstyret avventer en beslutning så lenge som mulig.
Hvis Mattilsynet og Veterinærinstituttet innen mandag kl 1000 endrer sine anbefalinger, gjennomføres hovedkurset. Om ikke, avlyses kurset.
Administrasjonen følger situasjonen og gir ut melding mandag 16/9 kl 1000.

Prøver/godkjenninger:
Re-godkjenning: Det vil bli forsøkt å gjennomføre prøver høsten 2019, men da dette ansees for mindre sannsynlig vil alle som skal opp til re-godkjenning i 2019 få utsatt fristen ut 2020. De blir da stående på beredskapslista, slik at beredskapen opprettholdes på et tilfredsstillende nivå.
Det blir ikke gjennomført kurs for ny-godkjenninger før ordinært kurs høsten 2020. 

72/19: Barents Rescue 2019

Så lenge myndighetene opprettholder sine anbefalinger er det ikke mulig for NRH å delta på BR2019. Svensk politi er også meget bekymret for at vi skal komme med våre hunder.
NRH og politiets hundetjeneste har informert DSB, Justisdepartementet og øvingsledelsen i Sverige om at vi kommer med vår endelig beslutning på mandag 16.09.19

Styrets vedtak:
NRH avventer til mandag 16.09.19, med å komme med sin beslutning. Administrasjonen følger situasjonen og gir ut melding mandag 16/9 kl 1000.
Hvis BR2019 blir avlyst for NRH, velger NRH å sende Knut Skår, Toril B. Vik og Kathrine S. Hauge. Dette for å bygge opp om det politiske arbeidet mtp. USAR. Billettene er allerede betalt og blir ikke refundert.

73/19: Gjennomføring av B-godkjenninger i 2019:

Flere kan bli rammet av at B-ukas arbeid ikke blir gjennomført i 2019. B-godkjenninger er viktig for den fremtidige beredskapen til NRH.

Styrets vedtak:
Ekvipasjer som har meldt seg på B-kurs som har blitt avlyst, kan ta B i løpet av 2020. Kursleder for B-kurs sender navneliste til FTU over de som er påmeldt til B Ukas arbeid i 2019.De kan da, hvis nivået er godt nok, få innstilling fra instruktør på B- kurset til å ta A samme sesong.

74/19: Organisert trening for medlemmer i Norske Redningshunder:

Styrets vedtak:
Enhver må ta vare på sin hund som den ressursen en redningshund er. Det forventes at alle NRH medlemmer forholder seg til vedtak om ikke å gjennomføre/delta på kurs, samlinger, organiserte treninger, i og utenfor NRHs regi, frem til ny informasjon kommer fra Mattilsynet.

75/19: Hunder tilhørende NRH medlemmer, som blir syke:

Styrets vedtak:
Ved syk hund, anmodes det om at det meldes til administrasjonen ved Stig Mebust. stig.mebust@nrh.no tlf. 90914838