Regjeringen bevilger Nødnett til de frivillige organisasjonene

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 20.03.2013

/media/48550/espen_lindgren_kursleder_hkesn_2010_web.jpg
De frivillige spiller en sentral og integrert rolle i redningstjenesten og er naturlige brukere av Nødnett. I mange sammenhenger er de frivillige den eneste tilgjengelige ressursen i akuttfasen, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Derfor sørger regjeringen nå for at de frivillige organisasjonene kan bli fullverdige brukere av nødetatenes nye, lukkede sambandssystem.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/20131/gir-frivillige-organisasjoner-utstyr-og-.html?id=718469

 

Direktoratet for nødkommunikasjon (Dnk):

http://www.dinkom.no/DNK/Nyhetsarkiv/Staten-dekker-de-frivilliges-Nodnett-kostnader/