Representantskapsmøtet 2012

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 05.07.2012

/media/48562/representantskapsmoete-2012.jpg
Norske Redningshunders representantskapsmøte ble lørdag 09.06.2012 avholdt på Sørmarka konferansesenter. Delegater fra hele landet var samlet. Vertskap for møtet var DIO 15.

Norske Redningshunders representantskapsmøte ble lørdag 09.06.2012 avholdt på Sørmarka konferansesenter. Delegater fra hele landet var samlet. Vertskap for møtet var DIO 15.

Ny leder i NRH er Knut Skår (DIO 08 Sogn og fjordane), Nestleder er Halvor Aas (DIO 01 Oslo, Asker og Bærum), styremedlemmer blir, Bjørn Olsrud (DIO 02 Hed/ Opp), Sonni Schulstad (DIO 16 Romerike), Morten Kvammen (DIO 14 Finnmark) og Cicile Knutsen (DIO 11 Søndre Nordland). 1. varamedlem ble Kaare Finbak (DIO 06), 2, vara ble Torhild Ulvesæter (DIO 07) og Kristin Wear Prestrud (DIO 10).