Røde Kors inviterer til IKAR-ettermøte

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 20.10.2016

/media/48507/ikar-2016.jpg
IKAR - Den Internasjonale Fjellredningskommisjonen - er et internasjonalt forum for fjellredningsredningsaktører fra hele verden hvor erfaringer fra hendelser kan utveksles og diskuteres.

I disse dager er Knut Skår og Martin Bøe i Bulgaria og representerer NRH på dette møtet.

I tradisjon tro arrangeres det IKAR-ettermøte i uke 46, næmere bestemt torsdag 17. til fredag 18. november.

Her skal kunnskap og erfaring fra IKAR-konferansen i Bulgaria videreformidles til den norske redningstjenesten, og vi håper på bred oppslutning fra mange redningsaktører. Vi oppfordrer spesielt operativt personell til å delta.

Siden flere aksjoner vil bli belyst under ettermøtet, er her mulighet til samkjøring og gode diskusjoner.

 Programmet til IKAR-ettermøtet finnes her.

og påmelding gjør du her.

HUSK: Frist for påmelding er 1. november.

Konferanseavgift

Konferanseavgift: kr. 600.- (inkludere lunsj fredag).
Fakturaadresse registreres ved påmelding

Torsdag kveld arrangeres en sosial samling med middag i kantinen hos Norges Røde Kors. 

Påmelding gjøres på registeringssiden. Pris kr. 390.-.
Deltakelse på denne kvelden gir mulighet for uformell faglig prat :)

 

Mer informasjon om IKAR finnes her