Si hva du mener om NRHs utvikling!

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 10.08.2021

/media/50428/img_4903.jpg
Bli med og bestem hvordan NRH skal være i fremtiden. Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Alle medlemmer inviteres til høring angående alternative måter å organisere Norske Redningshunder. Si din mening!

Prosjektgruppa "NRH i utvikling" har lagt ned et formidabelt arbeid i det som nå er blitt et digitalt høringsnotat. Her presenterer gruppa ulike modeller og anbefalinger for hvordan organisasjonen vår skal organiseres fremover, og dine meninger er viktige.

Høringen er sendt til deg via NRH-mailen din. Hvis du ikke har aktivert NRH-mailen din ennå, finner du oppskrift på hvordan du gjør det her.

Norske Redningshunder har hatt en rask utvikling på flere områder inkludert medlemstall, økonomi og aksjoner. Representantskapsmøtet 2018 ga Hovedstyret (HS) i oppgave å utrede alternative måter å organisere NRH på. Formålet med arbeidet er å tilpasse organisasjonen til samfunnet og de krav de stiller til en effektiv redningsorganisasjon, samt tydeliggjøre og forbedre informasjonsflyten og beslutningsprosessene i organisasjonen (fra mandatet).

HS nedsatte prosjektgruppen «NRH i utvikling 2018-2023», og den har bestått av Jannicke Rabben, Jorg Jørgensen, Mona Madsen, Berit Lysne og Kristian Larsen. I tillegg har gruppen har en kontaktperson i HS, som har vært Henning Hansen og videre Steinar Løvaas.