Skal du konvertere?

Skrevet av: Kaare Finbak Publisert: 02.02.2023

/media/50618/dsc01757-pano.jpg
Fra hovedkurs på Bygdin.
Konvertere fra ettersøkning til lavine eller omvendt? Da må du delta på hovedkurs.

Lavinesesongen er i nå i full gang, og hovedkursene i lavine nærmer seg raskt. Både HKLSN og HKLNN arrangeres i uke 12. Påmeldingsfristen går ut den 15. februar.

Les mer om hovedkurs vinter her

I den forbindelse informeres det om at hovedstyret på møtet den 20-22. januar opphevet sitt forrige vedtak om endring av konverteringsbestemmelsen. Dette betyr at en ettersøkningsekvipasje som ønsker å førstegangsgodkjenne eller gå opp til 1. RE i lavine (eller motsatt), fortsatt må på hovedkurs for å ta eksamen.

Hovedstyret ba samtidig FTU om å gjøre en konsekvensvurdering av foreslått endring av konverteringsbestemmelsen for hovedkursene, ekvipasjenes kvalitet, beredskapen samt behovet for systemstøtte. FTU vil i den sammenheng innhente informasjon fra både hundeførere og instruktører.

Vi minner ellers på om at alle som tar modul 3 må bruke attesteringsskjemaet for gjeldende disiplin, for å følge opp progresjonen når det gjelder læringsmål og få de nødvendige attesteringer. Senior hundeførere med ny hund oppfordres til å bruke skjemaet til egenevaluering av progresjonen og sikring av at alle læremål er nådd før de går opp til eksamen.