Skal du trene i lånt terreng?

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 16.05.2024

/media/50734/img_1564.jpg
Det er fint å trene hund i Elverum - med avtalene i boks! Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Barmarks-sesongen er i full gang, og mange lag drar ut av kjente treningsområder for samlinger andre steder – i nytt terreng. Husk at du må ha avtalene med grunneiere i orden, også når du trener i andre lags terreng/områder.

Starmoen i Elverum er et godt eksempel på treningsterreng som har mange «NRH-turister» i sommersesongen. De lokale NRH´erne i området har gjort egne avtaler, blant annet med Forsvaret, om bruk av skytefeltet på Terningmoen. Avtalen innebærer at all trening i regi av NRH skal avklares med skytefeltadministrasjonen, men dette er ikke fulgt av alle eksterne NRH´ere som også har benyttet området. Også hundeklubber har benyttet området uten avtale. Dermed har Forsvaret stengt bruken av skytefeltet.
- Det er synd at vi har havnet i denne situasjonen, sier Tom Hjemsæteren, leder i Hedmark Lag.
- Vi vil oppfordre alle gjester i Elverum til å undersøke med grunneiere og kommune før de trener i terrenget. Lokale avtaler kan ha forutsetninger som gjester ikke kjenner til, for eksempel i skytefeltet, der vi alltid skal si i fra før vi trener.

Innlandet har god plass, og noen kjente områder for hundetrening slik som terrenget på Sølenstua.
- Starmoen i Elverum er derimot ikke noe etablert anlegg for hundetrening med faste rammer for bruk av terreng. De fleste lag og distrikt som holder samlinger der har blitt flinke til å varsle oss lokale og gjøre avtaler med grunneiere. Men det hender også at det dukker opp NRH-lag eller hundeklubber på steder hvor andre allerede har avtale om bruk av terrenget, eller på steder hvor vi aldri har hatt avtaler om bruk av terreng, sier Hjemsæteren. I Elverum er det Hjemsæteren som er kontaktperson for Hedmark Lag, og Aud Ingebjørg Barstad er kontakt for Sør-Østerdal Treningslag.
- Det er fint at vi får beskjed om at lagene kommer på besøk, men vi oppfordrer som sagt gjester i terrenget til selv å undersøke med grunneiere og kommunen, slik at vi ikke havner i en situasjon der vi må være bindeledd mellom grunneiere og gjester fra andre NRH-lag, sier Aud Ingebjørg Barstad.
- Det er sikkert flere områder i Norge som har samme utfordring, og da gjelder det samme: Undersøk før dere starter treningen.