Spørreundersøkelse: Teamwork i redningstjensten

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 22.08.2019

/media/50137/skjermbilde-2019-08-22-kl-163152.png
International Commission for Alpine Rescue (ICAR) gjennomfører en studie om verdien og vanskene ved å jobbe i et team, og de vil at så mange som mulig over hele verden bidrar med sitt svar

Dataene som samles inn fra denne spørreundersøkelsen vil være ekstremt nyttig og vil tjene til å identifisere styrkene og svakhetene i den eksisterende ledelsen i et redningsteamarbeid, og vil gi verdifulle forslag for fremtidig opplæring av redningsoperatører.

Godt teamarbeid øker ytelsen og suksessen med å søke etter savnede personer, og håpet om å finne dem fremdeles i live.

Resultatene fra denne studien vil bli presentert på den neste ICAR-kongressen i Polen (i oktober 2019), som i år har temaet "Teamwork".

 

Undersøkelsen finner du her