Stor aktivitet i Agder

Skrevet av: Lene Gulbrandsen Publisert: 20.12.2021

/media/50478/toffen-sender-signaler.jpg
Toffen sender signaler Foto: Aina Øverland
I september samlet NRH Agder troppene til en treningssamling på Evje med fokus på å få god trening og en hel rekke aktiviteter.

Samlinga hadde flere fokus, blant annet trening mot «den store prøvehøsten» for mange ekvipasjer, å gjennomføre tidenes siste B-ukas arbeid for distriktet, å etablere (større) interesse for USAR og å skaffe oss erfaring og kompetanse rundt kommende CASE-oppgaver som prøveform fra 2022.

Evje med omkringliggende områder er et godt etablert og populært område for hundetrening. Både NBF, Happy Hundesenter med sine gjester fra hele landet og treningslag i NRH Agder er ofte å finne i terrengene rundt Evje. I tillegg til etablert terreng fikk vi denne gangen tilgang til noe nytt terreng som er egnet for oppgaveløsning og «frie oppgaver». Når et B-ukaslag, et treningslag og et Case-lag skal i aksjon over fem dager nærmer vi oss Hovedkursplanlegging! Men takket være velvillig landbruksansvarlig i Evje og Horness kommune, som egenhendig kommer og levere oss (feil) nøkkel til bommen, og grunneiere som mener de må låne oss terreng fordi «det kan være meg du leter etter i morgen» fikk vi dager med stor variasjon i terreng og en viss mulighet for instruktørene til å velge terreng i forhold til oppgaver.

Og instruktørene! Uten velvillighet, tilgjengelighet og dedikasjon fra både interne og eksterne instruktører hadde vi ikke hatt det utbyttet vi fikk av helgen, dere er gull!

B-ukas arbeid

B ukas arbeid foregikk fra onsdag kveld til søndag ettermiddag, og Helen-Marie Heksem kom kjørende fra Østfold for å få frem ekvipasjene disse dagene. Vi hadde to interne HF som stilte opp som bakkemannskap og koordinering hver våre dager, så instruktøren kunne konsentrere seg om ekvipasjene og ikke om Basecamp, GPS-logger, terreng, plaster og tomme bilbatterier.

Alle deltakerne bestod ukas arbeid B, her var det fem interne og en ekstern deltaker og to deltakere ble ferdig B-godkjent denne helgen!

Spor, rundering og treningslag

Det må alltid være mulighet for å trene mot prøver og også drive nyinnlæring i søksøvelsene våre på treningssamlinger. Vi hadde tre lag som hadde dette som tematikk og lagene var satt sammen av interne instruktører, Anders Aslaksen og Vidar Bråthen og Tommy Johnsen som ekstern instruktør. Effekten av litt nye treningskompiser på tvers av de vante treningslagene er stor. For sporlaget hadde vi også et nytt, stort og veldig egnet terreng med masse muligheter. Med tre supre runderingsløyper var det gode muligheter for variasjoner i treningene mellom dagene.

PS: Lørdag 30. oktober sjekket distriktet ut hele 6 godkjente hundeførere på A-prøver. Totalt har vi 15 godkjenninger i år, hvor 5 er helt «nye» som hundeførere! Vi skal ikke påstå at det var samlingen sin fortjeneste, men fine, lange treningshelger med gode innspill gjør hvertfall ingen skade!

Hvorfor et eget CASE-lag?

Tanken med å ha et eget CASE-lag var å forsøke å forstå bedre hvordan det nye programmet er tenkt å fungere i en prøvesetting. Med tanke på vårens prøver tenkte vi at dette må vi forstå noe mer av, både som ekvipasjer og som arrangører og prøveledere. Hege og Ronny Iversen stilte sporty opp under forutsetning «vi håper vi kan ha dialog og diskusjon rundt dette, og at dere ikke forventer et ferdig opplegg med alle svarene». Det ble en svært lærerik helg hvor vi fikk testet oss skikkelig, ble litt frustrerte, diskuterte og gjorde mer førstehjelp enn vi har gjort på lang, lang tid. På kvelden lørdag holdt DI Cicilie Knutsen et innlegg om det nye godkjenningsprogrammet for hele samlingen. Da pustet nok vi som hadde vært på CASE-laget mest, eller best, med magen – og sendte en liten, stille takk til instruktørene som dro oss gjennom godkjenningsprogrammet hele lørdagen.

Hvorfor USAR-Light på en «vanlig» treningssamling?

Distriktet har to dyktige USAR-instruktører, men liten aktivitet blant medlemmene i NRH Agder. Distriktet er stort geografisk og det er ikke alltid lett å samle folk til jevnlig treninger, og det har heller ikke vært noen formell satsning på USAR i distriktet. Tanken med å ha det vi kalte et «USAR Light»-lag var å fange opp interesse for «nye», samt skape trening for en ekvipasje på vei til B-godkjenning, for å se om vi kunne få til noe mer miljø og satsning på USAR etterhvert.

Det klarte instruktør Cicilie Knutsen veldig fint, og helgen 12-14 november arrangerte distriktet en USAR-samling med hele 12 deltakere fordelt på treningslag med Bente Widding Lien som instruktør, mens Cicilie Knutsen tok ansvaret for B-laget og hele 3 ekvipasjer fra distriktet med B-godkjente, - så interesse for USAR er skapt!