Styrking av administrasjonen

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 07.07.2016

/media/48517/sm__9429stig1.jpg
I takt med at oppdragsmengden øker for NRH, får også administrasjonen flere oppgaver.

På Representantmøtet i juni 2016 ble det besluttet at NRHs administrasjon skal utvide med ett årsverk på heltid, for å utvikle NRH og de utfordringer enn står ovenfor innen forfølgende fagfelt; Beredskap, kommunikasjon/ informasjon og økonomi. Dette er en to-årig prosjektstilling.

 NRH er inntil nå den eneste organisasjonen som ikke har disse funksjonene ivaretatt av ansatte (bort sett fra daglig leder, som har litt av alt).

Beredskap: Endring av beredskapsstrukturen i NRH, opp mot politireformen. Formalisere operativ leder utdanning og utdanne instruktører til dette. Synliggjøre og styrke NRHs operative arbeid innen redningstjenesten i Norge og utland ovenfor oppdragsgivere og delta og være synlig i møter og samarbeide med andre aktører i redningstjenesten.

Økonomi/ Marked: Jobbe aktivt med og søk muligheter for pengestøtte og jobbe tett med interne ressurser i NRH for og ska?e inntekter og utstyr.

IT: Bidra til utrullingen av Office 365 i hele organisasjonen, samt videreutvikling og drift av NRHs database.

Informasjon/ kommunikasjon: Ha det overordnede ansvar for NRHs pressehåndtering, markedsføring og interninformasjon, i alle kanaler.

 

Administrasjonen er glade for representantskapsmøtets vedtak, og vi kunngjøre at Stig Mebust er tilbudt jobben, og at han har takket ja.

Stig har lang erfaring fra mediebransjen, i tillegg til at han har hatt vervet som Nasjonal Beredskapsleder/Stedf, beredskapsleder i fire år.

Stig tiltrer stillingen 1.august.