Takk!

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 03.08.2011

/media/48570/norske-redningshunder1.gif
<p>Totalt har det v&aelig;rt 47 hundeekvipasjer og ytterligere 13 mannskaper fra Norske Redningshunder p&aring; aksjonen

Totalt har det vært 47 hundeekvipasjer og ytterligere 13 mannskaper fra Norske Redningshunder på aksjonen. De har søkt langs land, på fastlandet og fra båt i Tyrifjorden.

Norske Redningshunder vil utrykke sin dypeste medfølelse for alle som er berørt av denne tragedien.

NRH har nå igangsatt ett større arbeid for å ivareta de hundeekvipasjene og medhjelperne organisasjonen hadde på stedet.

Norske Redningshunder vil rette en stor takk til alle de som har uttrykt sin støtte til Norske Redningshunder. Mange har også ønsket å gi penger til organisasjonen. Konto nummer er: 1020.21.31579.