- Tilskuddene må økes!

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 02.05.2022

/media/50530/img_3277.jpg
Jim Olav Hansen, Emilie Enger Mehl, Bente Asphaug (FORF) og Camilla Fensbekk (FORF). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
I dag besøkte NRH justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, med et klart budskap: - Øk rammetilskuddene!

Norske Redningshunder besøkte justis- og beredskapsministeren sammen med FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) som NRH er en del av. Ikke siden 2011 er rammetilskuddene fra Staten økt til de frivillige, og nå må noe gjøres, mener daglig leder Jim Olav Hansen i NRH, som også er nestleder i FORF-styret.

- Vi var veldig konkrete i møtet, og budskapet vårt var at nå er tiden inne for en økning. Jeg oppfattet ministeren som imøtekommende, og at hun hadde forståelse for behovene, sier Jim Olav Hansen. FORF spilte inn et forslag til økning fra 23 millioner til 75 millioner kroner til redningsfaglige organisasjoner.
- Vi har stadig økende utgifter, og tok også opp spørsmål knyttet til nødnettutgifter og digitalt aksjonsstøtteverktøy, forteller Jim Olav Hansen. Det offentlige, og spesielt justissektoren, må tilrettelegge for redningsberedskapen på en bedre måte. De frivillige organisasjonene blir i dag møtt med stadig strengere reguleringer og nye lovkrav som det kan være krevende å tilpasse seg for frivilligheten, mener FORF.

NRH ønsker sammen med FORF å få politikerne til å forstå hvor store behov den frivillige redningstjenesten har for statlige tilskudd. Møtet med justis- og beredskapsministeren var etterlengtet i så måte. I tillegg til møtet med Enger Mehl hadde FORF et timeslangt møte med samfunnssikkerhetsavdelingen i departementet.
- FORF har også invitert justiskomiteen til en øvelse i Tromsø til høsten. Vi får håpe at tiltakene gjør at myndighetene får øynene opp for viktigheten av saken, sier Jim Olav Hansen.

OM FORF:

FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning, enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer.

FORF representerer de syv store frivillige organisasjonene i redningstjenesten. Disse organisasjonene er:

  • NAKs Flytjeneste
  • Norske Redningshunder
  • Norsk Folkehjelp Sanitet
  • Norsk Grotteforbund
  • Norsk Radio Relæ Liga
  • Speidernes Beredskapsgruppe
  • Røde Kors Hjelpekorps