TIPS til alle hundeførere: SMS-svar ved utkalling

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 13.03.2019

/media/50077/sms-svar.jpg
Du kan sende et svar når du får en SMS-utkalling. Dette gir BA/OL en kjapp og god oversikt (Bildet viser to eksempler)
Med nytt varslingssystem gir oss nye muligheter. SMS-svar er ett av dem, og dette er veldig fin funksjon for at operative ledere skal få en oversikt over meldinger og beskjeder som komme inn.

De aller fleste av NRHs hundeførere har sikkert svart med en SMS-melding igjennom det nye varslingssystemet.

Felles Ressurs Registers varsling gir oss to forskjellige typer SMS.

  • Den ene er en ren info-SMS, som ikke gir noen muligheter for respons.
  • Mens den andre gir hundeføreren mulighet til å svare tilbake.

"Utkalling via SMS" som funksjonen heter gir dere mulighet til å svare med en tre-bokstaverskode etterfulgt av ett tall (1-3)

Men etter tallet kan dere også legg til en hvilken som helst kommentar eller beskjed.

Dette er spesielt nyttig hvis dere svarer "2" - kommer senere.

Da er det ønskelig at dere setter inn tidspunkt for ankomst til KO.

Det samme kan dere gjøre om dere gjøre om dere feks. har uvanlig lang reisevei.

Det er ikke sikkert at den som kaller ut til aksjon er en som skal dra på aksjonen. Så for at både BA og OL skal få samme informasjon, er det ønskelig at mest mulig kommer inn via varslingssystemet.

Som sagt kan dere skrive hva dere vil, men husk at BA/OL ikke har noen måte å svare én og én direkte.

Viktig 1: Når det gjelder dette med å svare med kode og ett tall, så takler nå systemet det fint om dere glemmer mellomrom mellom kodeord og tall. Dere trenger heller ikke å tenke på store og små bokstaver, det spiller ingen rolle.

Viktig 2: FRR-varsling gir oss nye muligheter, hvor vi lett kan velge hvem som skal få taleutkall eller SMS-utkall, eller begge deler.

Vi kan nå sende ut en SMS-utkall, og deretter velge å kun sende taleutkall til de som ikke har svart på SMS. Derfor kan du oppleve å kun få en SMS, om du responderer på denne.

På natta vil ikke en SMS vekke folk, så da vil det alltid komme et taleutkall.

Og i mange tilfeller vil du få en SMS først, og taleutkall etter på.

Husk at du kan svare på både tale og SMS. Og du kan svare flere ganger på SMS-en. Det er alltid det siste svaret ditt som gjelder.

En ny funksjon som er under utvikling er at du skal kunne svare "mottatt", med tallet "9". Mer info kommer når denne funksjonen er på plass.