Trivselsundersøkelse i NRH

Skrevet av: Morten Kvammen, EDU Publisert: 12.12.2023

/media/50683/bilde-edu.png
Arkivfoto
Som en del av jobben med holdninger og verdier i NRH ønsker Etikk- og Disiplinærutvalget å gjøre en kartlegging av forhold som kan påvirke trivselen i organisasjonen

Undersøkelsen blir behandlet av EDU og vil være et bidrag i det videre arbeidet med holdninger og verdier i NRH.
Undersøkelsen er anonym, og den er frivillig. Vi håper så menge som mulig tar seg et par minutter å svare.

EDU ønsker samtidig å takke alle for sitt frivillige engasjement i året som har godt og ønsker alle et godt nytt år med samarbeidsvilje, ansvar og respekt.

Link til undersøkelsen er sendt ut på e-post til alle medlemmer

Undersøkelsen tar ca. 2 minutter.
Svarfrist er 20.12.2023