USAR-satsningen går fremover

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 10.07.2022

/media/50535/foto-truls-aronsen-0067-kopi.jpg
Morten Kvammen i søk med hunden Gere i Nepal 2015. Foto: Truls Aronsen
Norske Redningshunders arbeid med USAR-satsningen går fremover. Nå er blant annet regionale koordinatorer på plass.

USAR står for urban search and rescue og omtaler redningsarbeid i katastrofesituasjoner, for eksempel etter jordskred eller jordskjelv. Norske Redningshunder utdanner katastrofesøkshunder som en tilleggsutdanning for ekvipasjer som allerede er godkjente enten innen ettersøkning eller lavinesøk.

Nå er fire koordinatorer på plass i regionene midt, øst, vest og nord.

De fire er: 

 

Merete Hauge (øst)

Helene Sæterdal (vest)

Anne Kathrine Dille (midt)

Morten Kvammen (nord)

I tillegg er Gina Reenskaug nasjonal koordinator. Målet med USAR er å utdanne ekvipasjer over hele landet som har god kontakt med rekvirentene. Norske Redningshunder vil øke kompetansen, utdanne og kvalitetssikre våre hunder i forhold til søk i løsmasseskred, spesielt der bygninger eller infrastruktur er rammet.

Det har vært gjennomført treningssamlinger i alle distrikter, og det jobbes med å opprette kontakt med brann- og redningsetater der dette er mulig, og brannvesenets USAR-team der dette finnes.

Hovedkurs USAR 2022 arrangeres ved Vestby i oktober, og her vil også deltagere fra andre land være med.