Utdanning i Norske Redningshunder

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 03.02.2011

/media/48586/flash1.jpg
Det tar fra to til tre år og lære opp en ettersøknings- eller lavineekvipasje
Det tar fra to til tre år og lære opp en ettersøknings- eller lavineekvipasje. Det er hundens fantastiske luktesans som er utgangspunktet for vår bruk av hund i redningstjenesten. Hundeføreren må skoleres blant annet i opplæring og utnyttelse av egen hund, bruk av kart og kompass, førstehjelp, taktisk bruk av hund og personell under aksjoner og samarbeide med andre organisasjoner og etater under aksjoner. En hundefører i Norske Redningshunder må kunne ta vare på seg selv og sin hund i forbindelse med aksjoner, også under ekstreme forhold. Vedlagt følger en skjematisk fremstilling av utdanningsveien i Norske Redningshunder.

Ettersøkning utdanningsveien

Ettersøkning- tidligere hundeførere ny hund

Konvertering til ettersøkning fra A lavine

Lavine utdanningsveien

 Lavine- tidligere hundefører, ny hund

Konvertering til lavine fra A ettersøkning

Utdanningsveien Ruin