Valgkomiteen vil ha kandidater til Hovedstyret

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 13.01.2017

/media/48496/stme30314.jpg
Det er mellomvalg på distriktsledersamlingen 11.-12.mai i år og valgkomiteen trenger forslag til kandidater til hovedstyret.

Følgende verv er på valg i år:

• Nestleder

• 2 Styremedlemmer

• 1 Varamedlem

I tillegg skal det velges:

• 2 medlemmer til disiplinærutvalget.

Valgkomiteen ber derfor om kandidater til disse to posisjonene også.

Distriktene ble den 22.12.2016 bedt om å fremme forslag til kandidater innen 15.februar 2017.

Medlemmene bes om å engasjere seg opp mot prosessen i eget Dio. Personer som kunne tenke seg verv selv, kan fremme dette gjennom distriktet eller direkte til valgkomiteens leder Einar Karlsen innen 15.februar 2017.

For valgkomiteen er det interessant med navn, tilhørighet, opplysninger for eventuell direkte kontakt, erfaringsbakgrunn fra NRH, tidligere verv fra organisasjonen vår og eventuelle andre relevante opplysninger. Dessuten vil vi vite om kandidaturet fremmes for hovedstyret eller for disiplinærutvalget.

Videre framdrift for valgkomiteen vil være å få ut valgkomiteens forslag ut i organisasjonen primo april slik at valgmenn og -kvinner i samråd med medlemmene kan forberede sin stemmegivning under distriktsledersamlingen den 11.-12.mai.

Bakgrunn: Det 24.ordinære representantskapsmøtet valgte den 11.juni 2016 inn deler av styret for 2 år og deler av styret for 1 år, med den hensikt at det skal gjennomføres nye valg hvert år for to år på de som er på valg for å sikre kontinuerlig overlapping i styret.

De som er på valg i år er:

• Nestleder Halvor Aas

• Styremedlem Kristin Wear Prestrud

• Styremedlem Bjørn Tore Olsrud

• Varamedlem (Aud Flemsæter/ gått til annet verv)

Valgkomiteen har hatt kontakt med avtroppende nestleder og styremedlemmer og har bedt distriktene å aktivere seg i prosessen.

Valgkomiteen ønsker med denne henvendelsen til alle medlemmene å underbygge gode demokratiske prosesser.

Representantskapsmøtet bestemte også at medlemmer til disiplinærutvalget skal velges etter tilsvarende ordning. Valgkomiteen ble nylig bedt om å finne kandidater til valg på to posisjoner i år.

Fram til 2016 har medlemmer av disiplinærutvalget blitt utnevnt for to år om gangen, men slik at deler av utvalget er utnevnt ene året og resten andre året. Siste utnevning skjedde 2015 og valgkomiteen har bedt om å få vite hvem som står på valg i år. Dette er ikke klart enda.

Valgkomiteen vil før sin innstilling drøfte geografisk spredning på medlemmer av disiplinærutvalget for å unngå mulige habilitetskonflikter slik at det uansett sak som måtte dukke opp kan være flest mulige stemmer bak beslutningene deres.