Verdivalg i NRH - hva mener du?

Skrevet av: Morten Kvammen, NRHs etikk- og disiplinær-utvalg Publisert: 25.01.2023

/media/50370/marco-pa-hkesn.jpg
Hovedstyret har kommet med en bestilling til NRHs etikk- og disiplinær-utvalg (EDU) om å redegjøre for hvordan man skal jobbe med å fremme gode holdninger i NRH

Dette arbeidet håper og ønsker vi skal kunne engasjere hele organisasjonen.

Representantskapsmøtet i 2022 valgte å gjøre en endring i Strategiplanen som forplikter NRH til å jobbe med å tydeliggjøre og konkretisere verdigrunnlaget i NRH.

I strategiplanen står det at NRH kjennetegnes av FLID: - Frivillighet - Lærevillighet - Innsatsvilje – Dyktighet. Ordene kan være dekkende for hva som kjennetegner NRH, men er vanskelig å bruke som et uttalt verdigrunnlag.

Et verdigrunnlag skal være med på å beskrive NRH. Det skal si noe om drivkreftene for både NRH og enkeltmedlemmer og hvordan vi forholder oss til hverandre i organisasjonen og utad.

Verdigrunnlaget skal gjøre oss best mulig rustet til å utføre vårt samfunnsoppdrag: Redde liv!

Verdigrunnlaget må være enkelt og det må handle om de grunnleggende verdier. Vi må møte verdiene hele tiden: når du åpner hjemmesiden, når du melder deg på kurs, når du slår opp i håndboka, når du starter med utdanningen, når du sitter i et utvalg eller styre og så videre. Hele tiden må vi bli minnet på verdiene uansett hvor i organisasjonen vi er, og uansett hvilken oppgave vi har.
Vi er avhengige av at du som enkeltmedlem er med på å velge ut hvilke verdier som skal være med.

I vedlagte FORMS-skjema har vi valgt ut 11 verdier som vi ønsker skal bli til tre gjeldende verdier for NRH. Det er opp til deg å velge ut de tre. Veien videre er at dette blir bearbeidet og lagt frem for Distriktsledersamlingen i 2023.

Klikk her for å bidra, undersøkelsen tar 1 til 5 minutter