Vil du bli instruktør i Norske Redningshunder?

Skrevet av: Theresia Staaland Publisert: 12.03.2019

/media/48500/sm__33764.jpg
To av NRHs instruktører fra Fordypningslaget HKESN i 2015, (f.v) Ronny Iversen og Trond Larsen Foto: Stig Mebust
Neste instruktørkurs er planlagt til 2021, med søknadsfrist høsten 2020

Neste instruktørkurs er planlagt til 2021, med søknadsfrist høsten 2020.
Det vil bli noen endringer i forhold til dagens læreplan.

Blant annet vil det nå kreves mer praksis før man søker om opptak. I alt vil det kreves 12 dagers praksis sammen med en NRH instruktør.

Av disse 12 dagene må minst åtte avlegges innen ettersøking og minst to dager sammen med distriktsinstruktør i eget distrikt.

For de av dere som tenker på å søke om opptak på neste instruktørutdanning, kan det derfor være lurt å begynne å samle praksisdager allerede nå. Praksis kan tas på kurs og samlinger eller på lokale treninger. Instruktøren skal skrive en kort rapport som sendes distriktsinstruktør i ditt eget distrikt. DI skal senere lage en samlet rapport med innstilling og prioriteringer av kandidater fra eget distrikt

FTU har registret at det på enkelte kurs og samlinger blir leid inn eksterne instruktører.

På åpne/ annonserte kurs og samlinger i regi av NRH skal det hovedsakelig benyttes instruktører som er godkjent i NRH. I de tilfeller det er aktuelt å benytte eksterne instruktører skal det søkes FTU i forkant.