Vil du overta meg?

Skrevet av: Helle Myhrvold Dalen, Seniorkonsulent HUND / Forsvarets hundeskole Publisert: 31.03.2023

/media/50636/fhsk1.jpg
Foto: Foto: Vilde Stenseth
Iblant har Forsvaret hunder som av ulike årsaker ikke skal tjenestegjøre lenger. Disse hundene trenger nye, gode hjem som kan ta vare på dem etter at tjenesten er ferdig. Om du har tanker om å skaffe deg hund, og kanskje en tidligere tjenestehund, er Forsvarets hundeskole interessert i å komme i kontakt med NRH-medlemmer.

En typisk hund fra Forsvaret…
De aller fleste hundene i Forsvaret kommer til Forsvaret som valper ved 8 ukers alder. Da går de gjennom Forvertsprogrammet og bor hjemme hos vanlige familier. Dette gjør de til de er rundt ett år gamle. I løpet av forvertsperioden har forvertsfamiliene gjennom samlinger og egentrening latt hunden trene spor, i miljø, lydighet og håndtering blant annet.
Når hundene kommer inn i trening ved Forsvarets hundeskole blir de satt i systematisk trening hos en hundetrener. Etter noen uker går hundene igjennom en mentaltest og diverse seleksjonstester.

Det er vanlig at hundene er ca. ett år i trening før de blir godkjent som tjenestehund og utstasjoneres til de ulike avdelingene i Forsvaret. Selv om hunden er godkjent og satt i tjeneste, trener hundefører fortsatt hunden slik at de ulike ferdighetene opprettholdes eller bedres.
De aller fleste hundene i Forsvaret er patruljehunder. En godkjent patruljehund skal mestre lydighet, spor og søk. Alle ferdighetene skal kunne gjennomføres i ulikt type terreng, miljø og temperatur uavhengig av om det er natt eller dag.
På samme måte som for oss mennesker, har hundene en antatt pensjonsalder, og for hund er det rundt 8 - 9 år.

Foto: Vilde Stenseth

Ut av tjeneste
Selv om Forsvaret tenker at pensjonsalder ca. 9 år, hender det at yngre hunder ikke er egnet eller kan fortsette sin tjeneste. Det kan være at de ikke består de kravene Forsvarets setter til mentaltest eller progresjonshastighet for innlæring. Det betyr ikke at dette er «dårlige hunder», men de ikke tilfredstiller de strenge kravene Forsvaret setter til en tjenestehund. Hunder som avslutter tjenesten her, kan ofte bli veldig fine familiehunder.
Hunder som har rukket å bli lengre i trening, har gjerne flere ferdigheter enn hundene som avslutter tjenesten tidlig. Årsakene til at de skal omplasseres før de når pensjonsalder kan være mangel på motivasjon for jobben de er satt til å gjøre, eller det kan være at de ikke trives i kennel og at det er bedre for hunden å få bo i et hjemmemiljø. Er hunden en god tjenestehund, er det ikke sjeldent at hunden bor hjemme sammen med hundefører, men det er ikke alltid det er en mulig løsning. Da kan det dyrevelferdsmessig beste for hunden være å bli tatt ut av tjeneste for å bli omplassert.
En tredje årsak er at hunden har en helse som ikke er forenlig med å være i aktiv tjeneste for Forsvaret. Hundene i aktiv tjeneste kan vi sammenlikne med toppidrettsutøvere, og det kan oppstå skader eller sykdom som gjør at det beste for hunden er å bli tatt ut av tjeneste, men det trenger ikke bety at hunden ikke kan ha mange gode og relativt friske år igjen, kanskje med noen tilpasninger – og dermed gi en eventuell ny eier godt selskap på tur.

Foto: Espen Dyrud Lervold

Passer det for meg?
Forsvaret har absolutt flest schæfere men også malinois, labrador og springere. Noen er renraset mens andre er blandinger. Hundene Forsvaret har flest av er særskilt avlet for å få gode bruksferdigheter og mye energi slik at de kan jobbe over tid. Det betyr at selv om du overtar en hund som er tatt ut av aktiv tjeneste, så har de ofte et behov for å bruke både kropp og hode.

Tjenestehunder i Forsvaret er trent slik at forventningen og oppdragsløsningen (det som er gøy) ofte er et stykke foran fører. Engasjementet og iveren etter å komme frem for å løse oppgaven ønsker vi ikke å dempe. Det er derfor svært vanlig at en hund som kommer fra Forsvaret trekker i båndet. Du må være forberedt på å gjøre en jobb om det er viktig for deg å ha en hund som går pent i bånd.

Prosessen
Det første du gjør en å melde deg som interessert i å overta en tidligere tjenestehund. Det gjør du ved å sende en e-post til: haeren.hvs.fhsk@mil.no.
Husk å legge ved telefonnummer på e-posten, så ringer vi deg for en liten prat i første omgang.

Det er ikke mulig å si når en hund skal ut av tjeneste og omplasseres, så det kan ta noe tid før det kommer en kandidat, eller at turen har kommet til deg – andre kan ha stått lenger på interesselisten. Det er også fint om du tidlig i prosessen kan si litt om hva du ønsker å bruke hunden til.

Det er lurt å være ærlig med deg selv hva du har tid og kapasitet til. Ettersom noen av hundene som skal omplasseres er unge og energiske bør disse gå til personer som ønsker å jobbe aktivt med hund. For eksempel innen redningshund eller brukshundesporter. Vi prøver å finne hjem som passer den enkelte hund så godt som mulig.
Når det blir din tur til å få forespørsel, så ringer vi deg og forteller litt mer detaljert om den aktuelle hunden som trenger et nytt hjem. Du får vite alder, kjønn, rase, hvorfor den går ut av tjeneste, positive og negative sider ved hunden. Om du fortsatt er interessert, vil du kunne få låne hunden i inntil 4 uker på prøve.

Du vil få informasjon og veiledning i forbindelse med at du henter hunden. Dere får da tid til å bli kjent og for å se om dere passer hverandre. Her er det vanlig at både hund og menneske må tilpasse seg hverandre for å få en så god hverdag som mulig. Om du merker at dette ikke er noe for deg innen de 4 ukene er gått, kan du komme tilbake med hunden før utlånstiden er omme.
Hvis dere har funnet tonen i løpet av de 4 ukene, og at du fortsatt har ønske om å overta hunden permanent, fører vi eierskapet på hunden over på deg.

Foto: Espen Dyrud Lervold