Hundesykdommen: Ingen endringer i tiltak

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 19.09.2019

/media/1055/forsidebilde.jpg
Våre redningshunder skal fortsatt redde liv, men trening, prøver og samlinger innstilles fortsatt.
Norske Redningshunder gjør ingen endringer i tiltakene rundt hundesykdommen i Norge.

Skrevet torsdag 19.sept. 2019, kl 14.36:

NRH følger utviklingen i hundesykdomssaken, og registerer at Mattilsynet har forandret sine anbefalinger med at de nå oppfordrer hundeeiere til å sørge for at hundene får god nok mosjon, og at de fortsatt anbefaler at ansamling av hunder bør unngås, men at dette gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.

NRH har ingen bekymring rundt opprettholdelse av beredskapen, med de tiltak som allerede er satt i verk.

På bakgrunn av dette har NRH kommet frem til at vi fortsetter med de tiltak som ble gitt ut i forrige uke.

NRH vil i neste uke vurdere situasjonen og om det kan gjøres endringer på gjeldene tiltak.